100 ที่เที่ยวสุดฮิต
  • สงบจิตล้างใจในวัดวา

สงบจิตล้างใจในวัดวา

นอนอาบแสงริมหาด

เที่ยวน้ำตกดังที่แสนชื่นใจ

งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม

ที่พักสุดเก๋

วัดญาณสังวราราม
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วัดใหญ่แห่งอำเภอบางละมุง มีพระบรม
สารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ตามตำรา
ทั่ง 47 พระองค์ ประดิษฐานในพระบรม
ธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ บริเวณรอบๆ
ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก มี
มณฑปซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาท
จำลอง และพระเจดีย์พุทธคยา ที่เรา
สามารถเข้าชมได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

 

วัดท่าหลวง
อ.เมือง จ.พิจิตร

วัดสำคัญของชาวพิจิตร พระอาราหลวง
ชั้นตรี มีชื่อเสียงเลื่องลือในพุทธานุภาพ
ของหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปสักสิทธิ์
เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพิจิตร
มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

วัดพนัญเชิงวรวิหาร
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

หนึ่งในวัดสำคัญของเมืองกรุงเก่า ที่มี
ประวัติเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
ยังรุ่งเรือง กิตติศัพท์อันเลื่องลือของ
พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต
ที่ชาวพุทธทั่วประเทศ ปราถนาจะได้ไป
ไปนมัสการสักครั้ง

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี
อ.เด่นชัย จ.แพร่

วิจิตรตระการตากับพุทธสถานที่เกิดจาก
การผสมผสานอย่างลงตัวของศิลปะ
แบบล้านนา และพม่า นอกจากนี้ยังมี
ศาลาพิพิธภัณฑ์ ศาลาไม้สักทองทั้งหลัง
ที่เก็บรวบรวมงานศิลป์ชั้นยอด ของ
ดินแดนล้านนาเอาไว้

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ปูชนียสถานสำคัญ ศาสนสถานแห่ง
ศรัธาของชาวใต้ มหาเจดีย์ทรงลังกาที่
คุ้นตาหลายๆท่าน คาดว่าสร้างมานานกว่า 1,500 ปี ภายในบรรจุพระบรมสารีรีกธาตุ
เอาไว้ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีโบราณ
โบราณวัตถุที่สำคัญมากมาย รวมทั้ง
พระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปคู่เมือง
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ
ของชาวนครศรีธรรมราชมาแต่ยาวนาน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
อ.เมือง จ.พิษณุโลก

พระอารามหลวงชั้นเอก เป็นที่ประดิษ
ฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่สวย
งามที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ภายใน
วัดยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ที่ทรงคุณค่าไว้ให้ชมและศึกษาอีก
มากมาย

วัดม่วง
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ที่สุดของไทย ที่สุดในโลก สัมผัสความ
อลังการขององค์พระพุทธมหานวมินทร์
ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ คุณสามารถ
มองเห็นองค์พระได้ แม้ว่าจะห่างจาก
บริเวณวัดถึง 1 กิโลเมตร นอกจากนี้
ภายในวัดยังมีสิ่งน่าสนใจอีกมากมาย
เช่น อุโบสถฐานกลีบดอกบัว วิหารแก้ว
อุทยานนรก-สวรรค์ และรูปปั้นเหล่า
ทวยเทพต่างๆ

วัดร่องขุ่น
อ.เมือง จ.เชีงราย

อลังการความวิจิตร จากแรงบรรดาล
ใจของศิลปินผู้โ่งดัง และมีเอกลักษณ์
ไม่เหมือนใคร ความงดงามใน
พุทธศิลป์ของวัดร่องขุ่น ล้วนมี
ความหมายและแฝงด้วยปริศนาธรรม
เพียงท่านก้าวผ่านสะพาน และ
บรรได นั่นก็หมายถึง ท่านกำลัง
เดินทางสู่แดนสวรรค์เลยก็ว่าได้

วัดห้วยมงคล
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กราบรูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุด
ในโลกเกจิดังแห่งแดนใต้ ที่มีชื่อเสียง
โด่งดังด้านอิทธิปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวกับ
เรื่องเหยียบน้ำทะเลจืดของท่าน จึง
ทำให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
คนทั้งประเทศ

 

กันเองทราเวล  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 02-815-4022 , 0899-212-451 , 086-329-7251 Mail:Pramote@kanaeng.com Web www.kanaeng.com
บริการ นำเที่ยวในและต่างประเทศ สัมนา เป็นหมู่คณะ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และรถตู้ให้เช่า