100 ที่เที่ยวสุดฮิต
  • เที่ยวน้ำตกดังแสนชื่นใจ

นอนอาบแสงริมหาด

เที่ยวน้ำตกดังที่แสนชื่นใจ

งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม

ที่พักสุดเก๋

้ำตกโกรกอีดก
(อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

มหาน้ำตกแห่งภาคกลาง ที่ซ่อนตัวในผืน
ป่าดงพญาเย็น ความยิ่งใหญ่ตระการตา
รับรองได้ว่าคุ้มค่ากับความยากลำบาก
ในการเดินทางเข้าไปสัมผัส น้ำตกแห่งนี้
อยู่ในพื้นที่การดูแลของศูนย์ธรรมชาติ
เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า สามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่นำทางได้ที่ หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.18
(เจ็ดคต)

น้ำตกขุนกรณ์
อ.เมือง จ.เชียงราย

น้ำตกที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียวราย ตัว
น้ำตกห่างจากที่จอดรถ 14 กิโลเมตร
น้ำตกแห่งนี้มีน้ำตลอดทั้งปี สายน้ำทิ้งตัว
อย่างสวยงามท่ามกลางแมกไม้เขียวชอุ่ม
เมื่อคุณอยู่ใกล้ตัวน้ำตก คุณจะได้สัมผัส
ถึงละอองน้ำที่สาดกระเซ็น พร้อมกับสรรพ
เสียงของธรรมชาติ

น้ำตกคลองลาน
(อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน)
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกที่วสยงาม ไหลลงมาจากหน้าผาสูง
100 เมตร กว้าง 40 เมตร ด้านล่างเป็น
แอ่งน้ำขนาดใหญ่ สามารถลงเล่นน้ำได้
อย่างปลอดภัย เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
เพราะการเดินทางไม่ยากลำบาก โดยตัวน้ำตกอยู่ห่างจากตัวอุทยานฯ
เพียง 800 เมตร เท่านั้น

น้ำตกป่าละอู
(อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

หัวหินไม่ได้มีดีแค่ทะเล จากตัวอำเภอ
หัวหินไปประมาณ 60 กิโลเมตร ยังมีน้ำตก
ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าไผ่ รอคอยให้
นักท่องเที่ยวไปสัมผัส หย่อนขาแช่น้ำ ชม
ผีเสื้อ ให้เพลิดเพลินจิตใจอีกด้วย

น้ำตกโตนงาช้าง
(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง)
อ.หาดใหญ่ อ.สงขลา

สายน้ำจากยอดเฃาสูงไหลผ่านโขนหิน
แบ่งแยกน้ำตกออกเป็นสองสาย ดูคล้าย
กับงาช้างสีขาวขนาดใหญ่ จึงเป็นที่มาของ
น้ำตกแห่ง และด้วยจำนวนชั้นน้ำตกที่มีถึง
เจ็ดชั้น ทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นน้ำตกที่มี
ความสวยงสมเป็นอันดับต้นๆของภาคใต้

น้ำตกปูแดง
(อุทยานแห่งชาติดอยหลวง)
อ.พาน จ.เชียงราย

น้ำตกที่มีความสวยงามแห่งนี้ มีทั้งหมด 9 ชั้น เป็นน้ำตกที่มีการทับถมของหินปูนที่ปน
มากับน้ำ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อย ทางไป
น้ำตกต้องเดินเท้าเข้าป่า ซึ่งคุณจะได้
ศึกษาธรรมชาติ และเพลิดเพลินกับการชม
พรรณไม้ในระหว่างทางที่สงบร่มรื่น

น้ำตกแม่ยะ
(อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อลังการม่านน้ำแห่งภาคเหนือ ด้วยความ
สูงของน้ำตกมากกว่า 200 เมตร กว้าง 100
เมตร มีชั้นน้ำตกลดหลั่นกันมากกว่า 30
ชั้น จนดูเหมือนเป็นม่านน้ำ ขนาดมหึมา
สวยติดอันดับหนึ่งในสิบสุดยอดน้ำตก
ของ เมืองไทย

น้ำตกแม่สุรินทร์
(อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์)
อ.ขุนยวน จ.แม่ฮ่องสอน

สายน้ำที่ทิ้งตัวจากหน้าผาที่สูงกว่า 200
้เมตร นับได้ว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดใน
ประเทศไทย มีจุดชมวิวสองแบบ คือ ชม
จากด้านบนที่ทางอุทยานฯ จัดไว้ และ
แบบผจญภัยทดสอบกำลังใจ ที่ให้คุณ
ต้องเดินเท้าเข้าป่าเพื่อชมน้ำตกในระยะ
ใกล้จากด่านล่าง เส้นทางมีความลื่น และ
ลาดชัน ควรมีเจ้าหน้าที่นำทาง

น้ำตกวชิรธาร
(อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกขนาดใหญ่ น้ำจะดิ่งจากผาด้านบน
ตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ด้วยน้ำที่ไหลแรง
ดูมีพลัง ละอองน้ำที่สาดกระเซ็น จะทำให้
คุณเย็นสดชื่น ชุ่มชื้นไปถึงหัวใจ ทั้งยังมี
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และร้านอาหารไว้
คอยให้บริการอีกด้วย

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
(อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์)
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

มีชั้นน้ำตกถึง 7 ชั้น โดยชั้นฉัตรแก้ว จะ
เป็นชั้นที่สวยที่สุด นักถ่ายภาพแทบทุกคน
ต้องการเก็บภาพน้ำตกชั้นนี้ เพราะมนต์
เสน่ห์จากการเรียงลดหลั่นลงมาของชั้น
น้ำตก ทำให้เกิดภาพเส้นของสายน้ำ
อย่างชัดเจนและโดดเด่น จึงทำให้น้ำตก
แห่งนี้ติดอันดับต้นๆของเมืองไทย

น้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรู
(อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ความสวยงามที่ติดหนึ่งในอันซีนเมืองไทย
เกิดจากสายน้ำไหลเซาะแผ่นหินทรายจนเกิด
เป็นช่องปล่องหิน ยามที่น้ำไหลผ่านตกลงสู่
ผืนน้ำ สายน้ำนั้นมองดูคล้ายกับรูปหัวใจ
ยิ่งยามคืนเดือนเพ็ญที่แสงจันทร์ส่องกระทบ
ผืนน้ำด้วยแล้ว ทำให้ความสวยงามของ
น้ำตกนี้เหมาะสมกับชื่อ "น้ำตกแสงจันทร์"
ยิ่งนัก

น้ำตกเหวนรก
(อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)
อ.ปากพลี จ.นครนายก

น้ำตกใหญ่กลางผืนป่ามรดกโลก เป็นน้ำ
ตกที่มีความสวยงามมาก จุดชมวิวน้ำตก
ชั้นที่ 2 จะต้องเดินขึ้นเขาไปอีก 200
เมตร น้ำตกเหวนรกไม่สามารถลงเล่นน้ำได้
เพราะกระแสน้ำเชี่ยวกราก อาจถูกน้ำพัด
ลงเหวได้ สมัยก่อนมักมีช้างป่าพลัดตก
ลงไปอยู่เสมอ

กันเองทราเวล  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 02-815-4022 , 0899-212-451 , 086-329-7251 Mail:Pramote@kanaeng.com Web www.kanaeng.com
บริการ นำเที่ยวในและต่างประเทศ สัมนา เป็นหมู่คณะ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และรถตู้ให้เช่า