100 ที่เที่ยวสุดฮิต
  • สูดอากาศใสอุทยานฯ
สูดอากาศใสอุทยานฯ

นอนอาบแสงริมหาด

เที่ยวน้ำตกดังที่แสนชื่นใจ

งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม

ที่พักสุดเก๋

เขาช้างเผีอก
(อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ)
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเขาช้างเผือก
ณ เมืองเหมืองแร่เก่า บ้านปิล็อก
ทองผาภูมิ ชมความงามของทุ่งหญ้า
และสัมผัสอากาศดีๆ เดินป่าปีนเขา
ผ่าน "สันคมมีด" จุดวัดใจอันเลื่องชื่อ
เพื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขา แล้วคุณ
จะเข้าใจว่า ความภาคภูมิใจของผู้พิชิต
เขาช้างเผือก นั้นเป็นเช่นไร

ดอยผาตั้ง
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาหลวงพระบาง
เมื่อมองจากจุดชมวิวในวันที่ไร้ทะเล
หมอก จะมองเห็นแม่น้ำโขง และดิน
แดนฝั่งประเทศลาว ในช่วงมกราคม
ถึงมีนาคม เป็นช่วงที่ดอกนางพญา
เสือโคร่ง และดอกเสี้ยว จะออกดอกบาน
สะพรั่งงดงาม

ภูทับเบิก
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ชมหมอก มองดาวที่ทับเบิก คำพูดที่
แสดงตัวตน ของบรรยากาศชวน
หลงไหล แห่งแหล่งปลูกกะหล่ำปลี
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย นอกจากการ
ได้สูดบรรยากาศดีๆแล้ว เมนูกะหล่ำปลี
ที่สดใหม่จากไร่ กับเส้นทางอันแสน
คดเคี่ยว ก็เป็นเสน่ห์ตรึงใจของผู้ที่ได้
มาสัมผัส ณ ภูทับเบิกแห่งนี้

วนอุทยานภูชี้ฟ้า
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ภูผาใหญ่สูงเด่นตระหง่าน ราวกับนิ้วมือ
ที่ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า เบื้องล่างเป็นทะเล
หมอกหนาทึบ หากยืนอยู่ริมผา สุดสายตา
ที่มองเห็น คือฝั่งลาวบ้านพี่เมืองน้อง
ของไทยมาตั้งแต่เก่าก่อน ภาพความ
สวยงามนี้ ถูกยกให้เป็นหนึ่งในสิบ
จุดชมวิวของเมืองไทย

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

ยอดเขาหลวง ยอดเขาที่สูงที่สุดของ
ภาคใต้ ตลอดการเดินทางที่จะพิชิต
ยอดเขาลูกนี้นั้น เต็มไปด้วยความ
เขียวชอุ่มของพืชพรรณแบบป่าดิบเขา
มอส เฟิร์น และไลเคน สามารถพบได้ทั่ว
ไปทั้งบริเวณ หากเป็นคนช่างสังเกต
อาจจะได้พบ "บัวแฉก" ซึ่งเป็นเฟิร์น
หายากพันธ์หนึ่ง

ดอยผ้าห่มปก
(อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก)
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองประเทศไทย
แต่ความสวยงามไม่เป็นรองใคร ก่อนถึง
ยอดดอยคุณจะได้สัมผัสกับความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าดิบเขา ด้วยการเดิน
ป่าที่ต้องใช้กำลังใจพอสมควร เพราะ
ต้องผ่านทางสูงชัน ใช้เวลาเดินทาง
ราว 3 ชั่วโมง แต่เมื่อถึงยอดดอยคุณ
จะเข้าใจความหมายของคำว่า "ดอยผ้า
ห่มปก"

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สูงสุดในแดนสยาม คือคำนิยามของ
สถานที่แห่งนี้ จุดเด่นของที่นี่ไม่ได้มีแค่
ความสูง แต่ยังเต็มไปด้วยความสมบรูณ์
ของป่าไม้ ไม้ดึกดำบรรพ์หายาก และ
เหล่านกป่าหลากหลายสายพันธุ์
ในช่วงฤดูหนาวอาจได้พบปรากฏการณ์
แม่คะนิ้งหรือน้ำค้างแข็ง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อ.ภูกระดึง จ.เลย

จุดเริ่มต้นแห่งการเดินป่าระยะไกล แม้
ระยะการเดินเท้าจะไกลถึงเกือบ
5 กิโลเมตร ในการขึ้นเขา และอีก 3
กิโลเมตรในทางราบ แต่ด้วยความสวยงาม
ของ 7 ผา 9 น้ำตก ทำให้สถานที่แห่งนี้
สามารถดึงดูดให้นักเดินทาง ไม่ว่าจะ
รุ่นใหม่หรือรุ่รเก่าแวะเวียนมาได้เสมอ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อ.ภูเรือ จ.เลย

ดินแดนที่ได้ชื่อว่าหนาวสุดในสยาม และ
ด้วยความที่มีสภาพภูมิประเทศเป็น
เทือกเขาสลับซับซ้อน จึงเป็นจุดที่สามารถ
ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกได้
สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

พบการเดินป่าระยะไกล ที่จุดหมายคือ
ทุ่งดอกไม้ตระการตา ด้วยเส้นทางเดิน
6 กิโลเมตร เริ่มต้นจากน้ำตกเขาสอยดาว
ลัดเลาะไปตามลำธาร ผ่านเบญจพรรณ
และป่าดิบเขา จนเมื่อถึงยอดภู ก็จะได้พบ
กับดอกหงอนนาค บานเต็มท้องทุ่ง
เป็นความสวยงามที่ยากจะลืมเลือน

กันเองทราเวล  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 02-815-4022 , 0899-212-451 , 086-329-7251 Mail:Pramote@kanaeng.com Web www.kanaeng.com
บริการ นำเที่ยวในและต่างประเทศ สัมนา เป็นหมู่คณะ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และรถตู้ให้เช่า