โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง
ใบประกอบธุรกิจ
ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว

เกี่ยวกับเรา

เริ่มจากผมเป็นนักท่องเที่ยวผมได้ประสบการณ์มากมาย
ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศหลายๆ ครั้งได้ดูการ ทำงานของ
ผู้ให้บริการเรา (บริษัททัวร์) เห็นข้อดีข้อเสียแต่ละบริษัท
ในฐานะเป็นลูกค้า และวันนี้ผมกลับมาเป็นผู้ให้บริการ
คิดเสมอว่าจะทำแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้าพอใจ ก่อนจะมาเป็น
กันเอง ทราเวล ผมกับพี่ชายได้ช่วยกันทำทัวร์ภาย
ใต้ชื่อ …… จำกัด 5 ปีกว่าๆ และผมก็แยกออกมาทำเอง
ภายใต้ชื่อ
กันเอง ทราเวล ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น
บริษัทฯ จัดนำเที่ยว ในแถบอินโดจีน ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชาและ จีน  ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่อง
เที่ยวที่ครบวงจร มุ่งเน้นการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน
ตามความต้องการของลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
รวมทั้งให้บริการในด้านการจัดการประชุมสัมมนาให้กับหน่วยงานราชการ, องค์กรรัฐบาลต่างๆ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนทั่วไป ในราคากันเอง สร้างความประทับใจจนเป็นที่นิยม
และยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานของท่าน
รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว เรามีมัคคุเทศก์และ ทีมงานมืออาชีพ
  • ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายปราโมทย์  แก้ววงษา  เกิดที่ จ.อุบลราชธานี
โทร 0899-212451 Mail:Pramote2008@hotmail.com

  • กิจกรรมด้านสังคม

เป็นคณะกรรมการสโมสรนำทองพัฒนา 6 ปี (จำนวนสมาชิก 4,000-5,000 คน)
เป็นคณะกรรมการสโมสรผู้บริหารนำทอง 6 ปี (จำนวนสมาชิก 400-600 คน)
เป็นกรรมการพิเศษสโมสรไลก้า 2 ปี (จำนวนสมาชิก 20,000-40,000 คน)
เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 4 ปี (จำนวนเด็ก 1,600 คน)

  • รางวัลที่ได้รับ

-ถ้วยรางวัลจากบริษัท เอไอเอ 10 กว่าใบ
-พ่อดีเด่น ปี 2548 และปี 2549 จากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม

  • บริการหลักของเรา มีดังนี้

บริการจำหน่ายแพคเกจทัวร์เดินทางต่างประเทศ และในประเทศ รวมถึงบริการจัดหาและวางแผนการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ แบบกลุ่มส่วนตัว
และกรุ๊ปทัวร์ ที่โดดเด่นในเรื่องของคุณภาพ ราคากันเอง ?
บริการให้เช่ารถตู้ VIP

 

 
กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791 
Pramote2008@hotmail.com 0899212451