หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี
เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

 

คณะเฮียบุ๊งจากขอนแก่น ไป ลาวใต้ วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551

มีที่เที่ยวดังนี้ อุทยานบาเจียง ปราสาทวัดพู น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน


ทางขึ้นปราสาทวัดพู
น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์
สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย
มีน้ำทั้งปีเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของลาวใต้
น้ำตกหลี่ผี
น้ำตกหลี่ผ
นั่้งเรื่อเพื่อไปชมน้ำตกหลีผี
น้ำที่ล่องเรื่อคือแม่น้ำโขงเป็นจุดที่กว้างที่สุดของแม่น้ำโขง
การเดินทางมาที่น้ำตกต้องนั่งเรือแล้วต่อรถสีแถว
มีที่นั่งสีแถว
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ลงรถแล้วเดินต่ออีกนิดหน่อย
ข้ามสะพานเล็กๆ
สมัยญีปุุ่นล่าอาณานิคม มีการสู้รบกัน
ทหารญีปุ่นจับเชฉลยศึกได้ก็จะฆ่าแล้วทิ้งศพมาตามน้ำมาติดดักจับ
ปลาชาวบ้าน จึงเป็นที่มาของชื่อ หลีผี
หน้าโรงแรมจำปาสักฯ
หน้าโรงแรมจำปาสักฯ
น้ำตกตาดเยืองมีรีสอร์ทรอยู่ด้านบน
ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก
มีร้านขายอาหารเครืองดืม
อุทยานบาเจียง
เป็นสัมปทานที่คนไทยเป็นเจ้าของ
ตัวน้ำตก
บรรยากาศธรรมชาติ
ร้านอาหารที่น้ำตกผาส้วม
ในอุทยานจะรวมชนเผ่าต่างๆมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
 
กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791