หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี
เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

 

คณะAIA ไป 34 ท่านไปกัมพูชาวันที่ 5-8 ตุลาคม 2550

คณะนี้ี่เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย ลงที่ พนมเปญ มีที่เที่ยวที่สำคัณดังนี่ ตวลสะแลง พระราชวังหลวง วัดพนมยายเปญ   
โตนเลสาบ นครธม ปราสาทบายอน  ปราสาทตาพรม  ปราสาทหินนครวัด พนมเค็ง

คณะนี้ี่เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย ลงที่ พนมเปญ

ชมคุกจองจำ ณ ตวลสะแลง

ซึ่งเป็นสถานที่กักกัน และ ทรมานประชาชนเขมร
ในสมัยคอมมิวนิสต์ ครองกัมพูชา
มีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์
จุดพักระหว่างเดินทางจากพนมเปญ มายังเมือง
เสียมเรียบ ระยะทาง 320 กม.
เจ๊ยุกับสามี
ชมโรงงานแกะสลักในเมืองเสี่ยมเรียบ
เพราะที่นี่มีหินทรายเป็นจำนวนมาก
ทำให้มีโรงงานที่ยังคงทำสืบต่อกันมา

โตนเลสาบทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และมี พันธ์ปลาชุกชุมมากที่สุด ชมวิถีชีวิตชาวเรือกว่า5,000 ชีวิต
ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในทะเล กว้าง ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ถึง 5 จังหวัด ที่ใช้ เรือเป็นบ้าน ใช้พื้นน้ำเป็นเรือนตาย
ในชุมชนชาวน้ำมีครบทั้งโรงพยาบาล
โรงเรียน  คาราโอเกะ ร้านขายของชำลอยน้ำ
บ่อเลี่ยงจระเข้ไว้บริการนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี
รับประทานอาหารที่ ภัตตาคาร
พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองอันลือชื่อชุด ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทาสรี อัญมณีเพชรน้ำเอกทางลวดลาย
เนื้อหินสีชมพูสลักลายคมบางชัดเจน
เป็นปราสาทที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
แต่ มีจุดเด่นที่ลาย
ความระเอียดของการแกะสลัก
ระหว่างทางก็มีจุดที่ชาวบ้านนำของมาขาย

ปราสาทตาพรหม ล้อมรอบด้วยต้นไม้ยักษ์                    

สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7
เพื่อถวายแก่พระราชมารดา
สร้างตามแบบขอมยุคสุดท้าย
ถูกปล่อยทิ้งไว้หลายร้องปี
ทำให้เกิดไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมปราสาท
เมืองพระนครหลวง
ทางเข้าสู่พระนครหลวงหรือนครธมนั้น
ขอบโบราณสร้างสะพานหินข้ามคูเมือง
กำแพงเมืองรอบเมืองนครธมนั้น
อาจเทียบได้กับภูเขาและมหาสมุทร
นครธม นั้นมีความหมายว่าเมืองใหญ่ (ธม=ใหญ๋)
ด้านหน้านครวัด

ปราสาทบายอน สร้างสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 7                     

ยุคเสื่อมของสถาปัตยกรรม สร้างภายหลังนครวัดเกือบร้อยปี                    

แต่พังก่อนประตูเมืองสลักรูปพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรขนาดใหญ่                    

ใบหน้าเหนือยอดปราสาทบายน
ที่ปรากฎอยู่ทั้วทั้งปราสาทซ้ำๆกัน 216 หน้า
เชื่อว่าเป็นใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ชึ่งมีรอยยิ้มแบบมีเมตตา กรุณา

“นครวัด”ยิ่งใหญ่อลังการของเมืองมรดกโลก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก                    

“นครวัด” สร้างขึ้นโดยพระเจ้า สุริยวรมันที่ 2                    

ในศาสนาฮินดูเพื่อบูชาพระวิษณุเทพ สุดยอดปราสาทหินใหญ่โตกว่าสถานใดๆ

นครวัด
ทั้งหมด ใช้หินล้วนๆเนรมิตรูปทรง ที่สุดแห่งปราสาทหินทั้งหลาย
นครวัด
นครวัด
นครวัด
นครวัด
ปราสาทพนมบาเค็ง เพื่อชมพระอาทิตย์อัสดง
ด้านบนปราสาทพนมบาเด็ง
จากยอดปราสาทสามารถมอง                     
  เห็น เมืองพระนคร เหลืองอร่ามดังเมืองเนรมิต
หน้าโรงแรม
 
กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791