หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี
เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

 

คณะบริษัท เอ.ไอ.เอ ไปทัวร์พม่า วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
  มีที่เที่ยวที่สำคัญดังนี่ พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เมืองไจ๊ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน) พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง 
ซ็อปปิ้งตลาดสก๊อต
พระเจดีย์เยเลพญา  เจดีย์เจ๊าทัดจี  วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  

พระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูมิประเทศที่อุดม
สมบูรณ์ เมื่อถึงยอดดอย พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
เจดีย์ชเวมอดอ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา
ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี
 และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน
เจดีย์ชเวมอดอ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา
จำลองพระราชวังสมัยพม่าเรืองอำนาจ (พระราชวังแห่งหงสาวดี )
นั่งเสลี่ยงพระธาตุอินทร์แขวน
ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของ พม่า
พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง 
พระพุทธรูป ที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า
ทางขึ้น
ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์เยเลพญา
เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำเป็นที่สักการะของชาวสิเรียมบริเวณ
พระเจดีย์เยเลพญา
พระเจดีย์เยเลพญา
พระเจดีย์เยเลพญา
พระเจดีย์โบตะตอง
พระเจดีย์โบตะตอง
พระเจดีย์โบตะตอง
เจดีย์ชเวมอดอ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา
พระเจดีย์โบตะตอง

เจดีย์ ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda)

เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ของชาวพม่าและชาวไทย
ตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก
ก่อสร้างสมัยอังกฤษปกครอง
พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติ
มากมายที่พากันเที่ยวชม และนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย
โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการก่อสร้าง
ซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคาร
ชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เจดีย์ชเวดากอง  
รถนี่ยังใช้งานอยู่ครับ
ที่สนามบิน
สุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่า รบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2
เจดีย์ชเวมอดอ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา
กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791