วีดีโอเที่ยวน่าน ชุด 1

วีดีโอเที่ยวน่าน ชุด 2

วีดีโอเที่ยวน่าน ชุด 3

•
•
•
•
•
•
•
• กรุงเทพฯ 5ธ.ค.54
• สถานตากอากาศบางปู สมุทรปราการ
• ดอยเสมอดาว จังหวัดน่าน
• ดอยวาว จังหวัดน่าน
• ดอยผาช้าง จังหวัดน่าน
• ดอยภูคา (ลานดูดาว)จังหวัดน่าน
• ขุนสถาน จังหวัดน่าน
• บ่อเกลือภูเขา จังหวัดน่าน
• พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
• วัดพระธาตุเขาน้อย จังหวัดน่าน
• วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
• วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
• แพะเมืองผี จังหวัดแพร่
• พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
• ทุ่งดอกกระเจียว
• เชียงคาน
• กระบี
• หมู่บ้านแสมสาร
• หาดก้นอ่าว
• เกาะขาม
• หาดเตยงาม
• เมืองจำลอง
• ภูทับเบิก
• วีถีชีวิตผู้คน ลาวใต้
• น้ำตกคอนพระเพ็ง ลาวใต้
• น้ำตกหลี่ผีลาวใต้
• ปราสาทวัดพู ลาวใต้
• น้ำตกตานเยื่อน ลาวใต้
• น้ำตกตานฟาน ลาวใต้
• อุทยานบาเจียง ลาวใต้
• เมืองปากเซ ลาวใต้
• น้ำตกเซกอง ลาวใต้
• น้ำตกตานเลาะ ลาวใต้
• วัดหลวง ลาวใต้
• ภูอาษา ลาวใต้
• เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
• วังเวียง หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง หลวงพระบาง
• เชียงขวาง
• ทางไป เขื่อนน้ำงึม เชียงขาวง หลวงพระบาง
•
•
•
•
• งานแต่ง
• ลูก แรกเกิดถึง 2 ขวบ
• ลูก ประมาณ 2 ขวบ
• ลูก ประมาณ 2 ขวบ ชุด 2
• ลูก ประมาณ 2 ขวบ ชุด 3
•
ลูก ประมาณ 2-3 ขวบ
• รวมงานแสดงของลูกๆ
• เข้าค้อ
• ทับเบิก
• ภูเรือ
• เขาใหญ่ 47 รูป
• ฟาร์มโชคชัย 13 รูป
• วัดพระแก้ว 23 รูป
• หลวงพระบาง 48 รูป
• อยุธยา สระบุรี49 รูป
• เขือนภูมิพล อุทยานตากสิน สุโขทัย 55 รูป
• สมุทรปราการ56 รูป
• สวนนงนุช 52 รูป
• สวนสยาม 23 รูป
• สัตหีบ 39 รูป
• ราชบุรี 88 รูป
• กาญจนบุรี18 รูป
• ชัยภูมิ อ่างทอง 61 รูป
• ระยอง 23 รูป
• ประจวบ 44 รูป
• กระบี20 รูป
• ทุ่งทานตะวัน เขาค้อ ทับเบิก43 รูป
• 5วัน4คืน เลาะริมโขง เริ่ม อุบล ถึง เชียงคาน 87 รูป
• จังหวัดน่าน 29 ธ.ค.ถึง 4 ม.ค.55 กับ 4 อุทยานฯ